Ieder huishouden betaalt belasting. Hiervan betaalt de gemeente verschillende dingen, zoals het ophalen van afval, het snoeien van openbaar groen of het aanleggen van een nieuwe weg. Betaalt een inwoner de belasting niet? Dan krijgt die een herinnering. Is de belasting dan nog niet betaald? Dan sturen wij een brief waarin staat dat de inwoner een boete krijgt. Dit laatste heet een aanmaning.

Belasting betalen

Is de belasting nog steeds niet betaald? Dan is het mogelijk dat er iemand langskomt om het bedrag (de belastingschuld) van u te eisen. Dat is de deurwaarder, en werkt namens de gemeente. Met deze persoon maakt u ook afspraken over de betalingen.

Wie zijn de deurwaarders?

Er zijn verschillende deurwaarders. Welke komt, ligt aan het jaar waarin de belasting niet betaald is.

  • 2020 en 2021: BSGR (Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland);
  • 2017, 2018, 2019: Involon;
  • voor 2017: Van Houwelingen en Partners.

Eerdere jaren

In 2019 en 2020 waren er problemen met het systeem dat de belastingen automatisch van rekeningen haalde (automatische incasso). Daardoor hadden sommige inwoners niet door dat zij hun belasting niet hadden betaald. Daarvoor hebben wij onze excuses aangeboden.

De gemeente heeft aan deze bewoners in januari, februari en maart een brief gestuurd. Involon heeft in juni een brief gestuurd en in oktober een getekende brief. De deurwaarders eisen nu de belastingschuld bij mensen die nog niet betaald hebben.

Contact

BSGR: contactformulier invullen op www.bsgr.nl
Involon: leiderdorp@involon.nl 
Van Houwelingen en Partners: gma@houwelingen-partners.nl