Een proclaimer is in beginsel het tegenovergestelde van een disclaimer (dit is veelal een verklaring dat de bezoekers van websites geen enkel recht kunnen ontlenen aan de inhoud hiervan). Door het vermelden van een proclaimer met betrekking tot haar websites neemt de gemeente Leiderdorp de verantwoordelijkheid voor de inhoud hiervan.

Gebruik van informatie op de websites

De gemeente streeft ernaar dat de informatie op haar websites volledig, actueel en goed toegankelijk is, en dat deze informatie breed wordt gebruikt en hergebruikt. Omdat de gemeente via haar websites informatie uit diverse bronnen aanbiedt, wil zij de bezoekers laten weten onder welke voorwaarden deze beschikbaar is.

BurgerServiceCode

Voor digitale contacten via haar websites hanteert de gemeente zoveel mogelijk de normen uit de BurgerServiceCode. Deze code beschrijft tien kwaliteitseisen voor de relatie tussen de burger en overheid in een digitale samenleving. De BurgerServiceCode formuleert rechten van burgers en de daarbij behorende plichten van overheden.

Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen

Voor het bouwen van websites bestaan internationaal erkende afspraken in de vorm van webstandaarden. De toepassing van deze standaarden levert betere websites op. De Nederlandse overheid heeft de internationale standaarden samengebracht in een kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. De gemeente past deze richtlijnen zoveel mogelijk toe.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen over de bovenstaande proclaimer of komt u op de websites iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie op prijs. U kunt een e-mail sturen aan het volgende adres: info@leiderdorp.nl. Meer contactinformatie treft u aan op onze contactpagina.