Artikel Afval

Op deze pagina vindt u een overzicht met informatie en handige links over afval.

Afvalwijzer
In de Afvalwijzer kunt u:

  • Bekijken op welke dag wij het restafval of GFT-afval bij u ophalen (in de afvalkalender).
  • Bekijken waar de (ondergrondse) containers voor afval staan in Leiderdorp.
  • Tips lezen over het scheiden van afval.

Klik hier om naar de Afvalwijzer te gaan. 

Grofvuil inzamelen
Grofvuil kunt u brengen naar de milieustraat. Wilt u het grofvuil op laten halen? Belt u dan naar 071 54 58 500. Wij halen het op het afgesproken tijdstip bij u op. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Afvalwijzer app
Wilt u niet meer vergeten om uw container buiten te zetten? Als u de AfvalWijzer app downloadt op uw mobiele telefoon of op uw iPad, krijgt u automatisch een herinnering met de datum en het soort afval dat u aan kunt bieden.

  • Klik op deze link als u een Apple product heeft.
  • Klik op deze link als u een Android product heeft.
  • Klik op deze link als u een Windows product heeft.

Veelgestelde vragen
Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over afval. Ook ziet u hier een overzicht van hoe u uw afval moet scheiden.

Milieustraat
U kunt op de milieustraat terecht voor het gescheiden aanleveren van uw afval. Wij nemen geen zand en grond aan. Daarvoor kunt u contact opnemen met een afvalverwerker.

Op onze pagina Contact en openingstijden vindt u het adres en de openingstijden van de milieustraat. Op deze pagina vindt u meer informatie. 

Bouwcontainer (afvalcontainer) plaatsen
Wilt u tijdelijk een bouwcontainer (afvalcontainer) plaatsen? Dan moet u daar een melding van maken. Op deze pagina leest u dat werkt.

Minicontainer kwijt of kapot
Bent u uw minicontainer kwijt of is deze kapot? Maak dan een melding via dit formulier.

Afvalsleutel ondergrondse container kwijt
Bent u de afvalsleutel van uw ondergrondse container kwijt? Maak dan een melding via dit formulier.

Ik heb last van ongedierte. Hoe kom ik daar vanaf?
Wij bestrijden geen ongedierte meer in de binnenruimte. U kunt contact op nemen met www.meldpuntongedierte.nl, deze organisatie geeft noodzakelijke voorlichting en aanwijzingen die bijdragen aan een leefomgeving met zo min mogelijk ongedierte. Ook kunt u contact opnemen met een particulier bedrijf dat ongedierte bestrijdt.

Er ligt veel zwerfafval in de openbare ruimte. Waar moet ik dat melden?
Een melding van de openbare ruimte kunt u maken in de MijnGemeente App. U kunt de app downloaden via deze link voor Androids, of via deze link voor Appleproducten. Heeft u de MijnGemeente App niet? Dan kunt u uw melding ook maken op www.leiderdorp.nl/melding. De melding wordt dan officieel geregistreerd en komt direct bij de juiste collega terecht.

Kunnen jullie een extra prullenbak plaatsen in de openbare ruimte?
Als u een extra prullenbak wilt in de openbare ruimte, kunt u dat aanvragen door een melding te maken op www.leiderdorp.nl/melding. Per situatie kijken wij of het echt nodig is om een nieuwe prullenbak te plaatsen.

GOED inzamelen
In ons huishoudelijk afval zitten veel bruikbare grondstoffen en we richten ons dan ook steeds meer op hergebruik en recycling van grondstoffen. Tips om uw afval te verminderen en andere initiatieven om duurzaam te worden vindt u op de website van Goed Leiderdorp.

Hoe moet ik mijn afval precies scheiden?
Op www.mijnafvalwijzer.nl vindt u, onder de iconen, hoe u uw afval goed scheidt.

Wij recyclen zo veel mogelijk van het afval. Van GFT-afval maken wij bijvoorbeeld compost, en van het oud papier wordt nieuw papier gemaakt. Sympany zamelt ook textiel in in Leiderdorp. In dit document leest u hoe dat werkt. Op www.mijnafvalwijzer.nl ziet u een kaartje met de locaties waar de textielbakken staan.

Waarom hoef ik PMD (Plastic of Metalen verpakkingen en Drinkpakken) niet meer te scheiden?
Leiderdorp heeft gekozen voor nascheiding, dit houdt in dat je het PMD niet meer hoeft te scheiden en dat de afvalverwerker het PMD met een speciale installatie uit het huisvuil haalt. Waarom de gemeente daarvoor heeft gekozen, leest u op www.leiderdorp.nl/goedinzamelen.