Artikel Afval

Afvalwijzer
In de Afvalwijzer kunt u:

  • Bekijken op welke dag wij het restafval of GFT-afval bij u ophalen.
  • Bekijken waar de (ondergrondse) containers voor afval staan in Leiderdorp.
  • Tips lezen over het scheiden van afval.

Klik hier om naar de Afvalwijzer te gaan.

Afvalwijzer app
Wilt u niet meer vergeten om uw container buiten te zetten? Als u de AfvalWijzer app downloadt op uw mobiele telefoon of op uw iPad, krijgt u automatisch een herinnering met de datum en het soort afval dat u aan kunt bieden.

  • Klik op deze link als u een Apple product heeft.
  • Klik op deze link als u een Android product heeft.
  • Klik op deze link als u een Windows product heeft.

Veelgestelde vragen
Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over afval.

Milieustraat
U kunt op de milieustraat terecht voor het gescheiden aanleveren van uw afval. Wij nemen geen zand en grond aan. Daarvoor kunt u contact opnemen met een afvalverwerker.

Op onze pagina Contact en openingstijden vindt u het adres en de openingstijden van de milieustraat.

Grofvuil
Grofvuil kunt u brengen naar de milieustraat. Wilt u het grofvuil op laten halen? Belt u dan naar 071 54 58 500. Wij halen het op het afgesproken tijdstip bij u op.

Bouwcontainer (afvalcontainer) plaatsen
Wilt u tijdelijk een bouwcontainer (afvalcontainer) plaatsen? Dan moet u daar een melding van maken. Op deze pagina leest u dat werkt.

Minicontainer kwijt of kapot
Bent u uw minicontainer kwijt of is deze kapot? Maak dan een melding via dit formulier.

Afvalsleutel ondergrondse container kwijt
Bent u de afvalsleutel van uw ondergrondse container kwijt? Maak dan een melding via dit formulier.

GOED inzamelen
In ons huishoudelijk afval zitten veel bruikbare grondstoffen en we richten ons dan ook steeds meer op hergebruik en recycling van grondstoffen. Tips om uw afval te verminderen en andere initiatieven om duurzaam te worden vindt u op de website van Goed Leiderdorp.