Nieuws

Nieuws

Periode: 2019

Jaar geselecteerd: 2019

Conceptbeleidsregel verruimen losloopgebieden voor honden ter inzage

Zowel natuurbeheer als recreatie zijn belangrijk voor Leiderdorp. Daarom heeft de gemeente het voornemen om in de parken Houtkamp en De Bloemerd bestaande losloopgebieden voor honden te verruimen. Tegelijkertijd is het van belang dat weidevogels ongestoord kunnen broeden. Daarom blijft de aanlijnplicht behouden, tenzij anders is aangegeven.

22 mei 2019 15:45

Milieu Educatief Centrum gaat weer open!

Op woensdagmiddag 29 mei wordt het Milieu Educatief Centrum (MEC) in De Sterrentuin feestelijk heropend onder begeleiding van de burgemeester Laila Driessen, wethouder Daan Binnendijk en een groep kinderen.

22 mei 2019 09:20

Gewijzigde openingstijden en ophaaldagen

In verband met komende feestdagen wordt uw huisvuil op andere dagen opgehaald. Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl wanneer uw minicontainer geleegd wordt. Download de afvalwijzer app en ontvang voortaan een pushbericht wanneer de ophaaldag wijzigt.

22 mei 2019 09:15

Bereikbaar en op Weg

Doe mee met de Serious Game op dinsdagavond 18 juni! Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw mobiliteitsplan voor de komende tien jaar. Wij gaan samen met u de wensen en ambities van Leiderdorp op het gebied van mobiliteit in kaart brengen en van gedachten wisselen over hoe wij hiermee omgaan.

22 mei 2019 09:15

Vergadering gemeenteraad 20 mei 2019

Op maandag 20 mei 2019 vergadert de gemeenteraad vanaf 20.30 uur. U bent van harte welkom. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

15 mei 2019 10:35

Overige berichten