Nieuws

Nieuws

Periode: 2019

Jaar geselecteerd: 2019

Beleidsregel verruimen losloopgebieden

Zowel natuurbeheer als recreatie is belangrijk voor Leiderdorp. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om in parken De Houtkamp en De Bloemerd bestaande losloopgebieden voor honden te verruimen.

17 juli 2019 09:05

Afronding actieve fase bodemsanering Van Leeuwenpark e.o. te Leiderdorp

De actieve bodemsanering Van Leeuwenpark is afgerond. Daarom wordt de bovengrondse saneringsinstallatie ontmanteld en afgevoerd.

17 juli 2019 09:00

Onderhoud Leiderdorpsebrug: start werkzaamheden eerste fase op maandag 22 juli

De provincie Zuid-Holland voert van maandag 22 juli tot en met zondag 1 september werkzaamheden uit aan de Leiderdorpsebrug (Stierenbrug). De werkzaamheden veroorzaken hinder voor weg- en vaarwegverkeer. Er zijn alternatieve routes voor het verkeer. Werkzaamheden

17 juli 2019 08:55

De rol van Leiderdorpse boa's

De handhavers openbare ruimte (boa's) leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid in Leiderdorp. Zij doen dat door zichtbaar op straat aanwezig te zijn en te handhaven indien nodig. Maar de Leiderdorpse boa's spelen in veel meer situaties een rol.

17 juli 2019 08:45

Overige berichten