Nieuws

RSS

Groot onderhoud Spanjaardsbrug start op 5 november

De provincie Zuid-Holland voert van 5 november tot en met 16 december 2018 groot onderhoud en renovatie aan de Spanjaardsbrug uit. In deze periode is geen wegverkeer over de Spanjaardsbrug mogelijk.

23 oktober 2018 11:45

Inhaaldag voor legen minicontainers

De minicontainers van de 'maandagwijken' worden in plaats van maandag 22 oktober op dinsdag 23 oktober geleegd.

20 oktober 2018 10:45

Maatschappelijke consultatie ontwikkeling Schiphol en Omgeving

Iedereen kan zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie op www.omgevingsraadschiphol.nl. De partijen in de ORS hebben daarvoor gezamenlijk een consultatiedocument opgesteld.

19 oktober 2018 17:05

Visie voor aanpak van huiselijk geweld ter inzage

Het college van Leiderdorp heeft op 16 oktober 2018 de Regiovisie Hollands Midden voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling 2019 -2023, ter inzage vastgesteld.

17 oktober 2018 15:30