Op 15 maart 2023 mag u stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. Op deze pagina vindt u alle belangrijke informatie.

Provinciale Staten

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten kiest u de Statenleden. Zij nemen de komende 4 jaar besluiten voor de provincie Zuid-Holland. De leden van alle Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer.

Waterschap

Bij de Waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemene bestuur van het waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer, zoals het onderhoud van dijken en sluizen en het zuiveren van afvalwater.

Stembureaus in Leiderdorp

Locaties en openingstijden op woensdag 15 maart

Gemeentehuis Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan 1
Gebouw Irene, Hoofdstraat 82
Winkelhofplein, Statendaalder 1
Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2
Gymzaal Zijlkwartier, Van der Marckstraat 19
Gymzaal Klerkenhof, Klerkenhof 3
De Ommedijk, Ommedijk 120
Basisschool de Schakel, Van Alphenplein 6
Montessorischool Elckerlyc, Klimopzoom 41
Korfbalvereniging Velocitas, Bloemerd 7

Alle stembureaus zijn tussen 7.30 – 21.00 uur geopend.

Contact

Voor meer informatie over de Provinciale Statenverkiezingen of Waterschapsverkiezingen kunt u contact opnemen met Team Verkiezingen via verkiezingen@leiderdorp.nl of bel ons op 071 – 54 58 500.

Ondersteuningsverklaring inleveren

Als kiezer kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen en inleveren voor een politieke partij of groepering. Dat kan in de gemeente waar u als inwoner ingeschreven staat. Met een ondersteuningsverklaring spreekt u uw steun uit voor het meedoen van een politieke partij.

Iedere politieke partij die nog niet in de Provinciale Staten van Zuid-Holland zit of het Waterschap Rijnland, moet minimaal 30 ondersteuningsverklaringen van kiezers inleveren om mee te kunnen doen aan de verkiezingen.

Stempas

Stemmen