Provinciale Staten

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten kiest u de Statenleden. Zij nemen de komende 4 jaar besluiten voor de provincie Zuid-Holland. De leden van alle Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer.

In deze afbeelding vindt u meer informatie. Ook kunt u meer lezen op de website van de Rijksoverheid.

Waterschap

Bij de Waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemene bestuur van het waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer, zoals het onderhoud van dijken en sluizen en het zuiveren van afvalwater.

In deze afbeelding vindt u meer informatie. Ook kunt u meer lezen op de website van de Rijksoverheid. Op de website van mijnstem kunt u een kieswijzer invullen.

Contact

Voor meer informatie over de Provinciale Statenverkiezingen of Waterschapsverkiezingen kunt u contact opnemen met Team Verkiezingen via verkiezingen@leiderdorp.nl of bel ons op 071 – 54 58 500.