maandag 26 juni 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAangevraagde omgevingsvergunning voor een fietsenstalling voor het personeel, Simon Smitweg 1 2353GA Leiderdorp, LDPZ2023-000183.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiderdorp maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Locatie: Simon Smitweg 1 2353GA Leiderdorp

Zaaknummer: LDPZ2023-000183

Datum ontvangst aanvraag: 19-06-2023 00:00

Omschrijving: fietsenstalling voor het personeel

Procedure: regulier