dinsdag 8 augustus 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAangevraagde omgevingsvergunning voor het dempen en graven van een deel van de sloot gelegen achter de varkensstal - Kadastraal perceelnummer 1424 - LDPZ2023-000179.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiderdorp maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Locatie: Kadastraal perceelnummer 1424

Zaaknummer: LDPZ2023-000179

Datum ontvangst aanvraag: 16-06-2023 00:00

Omschrijving: Dempen en graven van een deel van de sloot gelegen achter de varkensstal

Procedure: regulier