donderdag 24 augustus 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 42 bomen die afgekeurd zijn vanuit de boomveiligheidscontrole op diverse locaties in Leiderdorp, LDPZ2023-000224.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiderdorp maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Locatie: diverse locaties in Leiderdorp

Zaaknummer: LDPZ2023-000224

Datum ontvangst aanvraag: 15-08-2023 00:00

Omschrijving: kappen van 42 bomen die afgekeurd zijn vanuit de boomveiligheidscontrole op diverse locaties in Leiderdorp

Procedure: regulier