dinsdag 27 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van een boom naast de Burgerhof 2 -  Kadastraal perceelnummer 8079 - LDPZ2022-000353.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiderdorp maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Locatie: Kadastraal perceelnummer 8079

Zaaknummer: LDPZ2022-000353

Datum ontvangst aanvraag: 23-11-2022

Omschrijving: Kapvergunning Prunus Burgerhof

Procedure: regulier