maandag 16 januari 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van twee bomen (Alnus glutinosa en Prunus cericifera 'Nigra') aan Lijnbaan, Leiderdorp A 11574, LDPZ2022-000346.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiderdorp maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Locatie: Leiderdorp A 11574

Zaaknummer: LDPZ2022-000346

Datum ontvangst aanvraag: 22-11-2022 00:00

Omschrijving: kappen van twee bomen (Alnus glutinosa en Prunus cericifera 'Nigra') aan Lijnbaan

Procedure: regulier