dinsdag 28 februari 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAangevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak - Klimopzoom 59 2353RG Leiderdorp - LDPZ2023-000042.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiderdorp maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Locatie: Klimopzoom 59 2353RG Leiderdorp

Zaaknummer: LDPZ2023-000042

Datum ontvangst aanvraag: 21-02-2023

Omschrijving: Plaatsen dakkapel op het voordakvlak

Procedure: regulier