woensdag 13 september 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van de logo op de gevel, Reaal 6 2353TL Leiderdorp, LDPZ2023-000222.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiderdorp maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht is besloten om de volgende aanvraag buiten behandeling te laten.

Locatie: Reaal 6 2353TL Leiderdorp

Zaaknummer: LDPZ2023-000222

Toelichting: De aanvraag voldoet niet aan de indieningsvereisten

Datum besluit: 11-09-2023

Besluit: Buiten behandeling laten

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Als u bezwaar heeft ingesteld kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De voorzieningenrechter kan bepalen dat dit besluit niet van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift.U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.