donderdag 10 augustus 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentKENNISGEVING

Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Leiderdorp voor de uitvoering van het bestemmingsplan Leidse Ring Noord Oude Spoorbaan.

De burgemeester van de gemeente Leiderdorp deelt mee dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 11 augustus 2023 tot en met 21 september 2023 een afschrift van het koninklijk besluit van 14 juni 2023, nr. 2023001383, ter inzage ligt.

De in het koninklijk besluit ten name van de Gemeente Leiderdorp ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Leidse Ring Noord Oude Spoorbaan. Aan de door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn de bestemmingen Groen, Verkeer en Water en de dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie middelhoge trefkans en Leiding-Hoogspanningsverbinding toegekend. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen.

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 27 juli 2023,

nr. 19199.

Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties:

 

  • 1.

    Gemeente Leiderdorp, in het Gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp (openingstijden staan op de website van de gemeente).

  • 2.

    Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal.

  • 3.

    Een afschrift van het koninklijk besluit ligt digitaal ter inzage via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom).