woensdag 6 september 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
andere meldingWet geluidhinder - concept saneringsprogramma - voor geluidsanering van de woningen aan de Persant Snoepweg in Leiderdorp

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp heeft de Omgevingsdienst West-Holland een concept saneringsprogramma opgesteld voor een aantal woningen aan de Persant Snoepweg in Leiderdorp. Deze woningen staan op een lijst met saneringswoningen die het ministerie van VROM in 2000 heeft opgesteld.

In het concept saneringsprogramma staat de toekomstige geluidbelasting op de gevel van de betreffende saneringswoningen vermeld. Ook staat erin welke maatregelen er getroffen kunnen worden om de geluidbelasting op de saneringswoningen te beperken. Na de terinzagelegging wordt dit saneringsprogramma ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Na vaststelling van het saneringsprogramma door de Staatssecretaris, stelt deze bij besluit de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de betrokken woningen vast.

Stukken inzien

Het concept saneringsprogramma kunt u inzien in de periode van donderdag 7 september 2023 tot en met 18 oktober 2023:

  • 1.

    Bij de receptie van de het Gemeentehuis , Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp. De openingstijden zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur. 

  • 2.

    Op de website van de Omgevingsdienst West-Holland: www.odwh.nl/actuele-dossiers (dossiernaam: Concept saneringsprogramma Persant Snoepweg Leiderdorp)

Zienswijzen

U kunt tot en met 18 oktober 2023 een zienswijze (reactie) indienen. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mevrouw W. Hoekman van de Omgevingsdienst via 071-4083100