Bijeenkomst over plannen locatie Levensstroomkerk

Op dinsdag 5 juli 2022 houdt de gemeente van 19.30 tot 21.00 uur een bijeenkomst over plannen voor de plek van de Levensstroomkerk. Deze vindt plaats in het gemeentehuis.

Gebroeders Blokland Projecten B.V. heeft de voormalige Levensstroomkerk en de grond eromheen aan Elisabethhof 5 gekocht. De projectontwikkelaar wil de kerk slopen en hier een plek voor wonen en zorg van maken. De gemeente staat positief tegenover deze ontwikkeling. Zij heeft concept-uitgangspunten opgesteld waaraan de plannen voor nieuwbouw moeten voldoen.

Tijdens de bijeenkomst op 5 juli krijgt u informatie over de volgende onderwerpen:
• de plannen van de projectontwikkelaar
• de concept-uitgangspunten van de gemeente
• het proces van plan tot uitvoering
Ook kunt u reageren op de concept-uitgangspunten.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst? Meldt u zich dan uiterlijk dinsdag 28 juni aan bij Wietske Strebus. U kunt een e-mail sturen naar w.strebus@leiderdorp.nl.

Deel dit nieuwsbericht