Boterhuispolder dicht vanwege broedende weidevogels

Van 15 maart tot 18 juni sluiten wij de Boterhuispolder om (weide) vogels de rust te geven hun eieren uit te broeden en hun kuikens met succes groot te brengen. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, kunnen makkelijk verstoord worden. Verstoringen, vaak onbedoeld en ongemerkt, leiden tot verspilling van energie die de vogels hard nodig hebben voor het broeden. Voor sommige soorten is rust zelfs voorwaarde voor broedsucces. Het weiland in de Boterhuispolder is van levensbelang voor de weidevogels in Leiderdorp.

Weidevogels halen hun voedsel uit de polder: wormen, insecten en larven, soms ook zaden, zoetwatermossels en andere kleine diertjes. De polder heeft een hoge grondwaterstand en dat is superbelangrijk voor een rijk bodemleven, ook in de zomer. Er is dus voldoende te eten, ook voor de jonge kuikens die uit het ei kruipen in het voorjaar.

De Boterhuispolder is zelfs één van de weinige gebieden in Europa waar de weidevogels zich voortplanten. Ze maken hun nesten op de grond, nauwelijks meer dan een kuiltje in het gras dat enige bescherming biedt. Het meest opvallend in de weilanden zijn de steltlopers met hun lange poten: grutto, kievit, tureluur en scholekster. Er nestelen in de Boterhuispolder naar verhouding veel grutto’s en dat is bijzonder. De grutto is namelijk een gevoelige vogel. Deze houdt niet van straatverlichting en blijft weg als de leefomstandigheden niet goed zijn of wanneer er veel mensen zijn.

Samen jagen kieviten en grutto’s kuiken- en eierdieven weg als kraaien, reigers en buizerds. Mensen en honden zijn echter een maatje te groot. Wij zijn dus even niet welkom in deze polder. Na juni kan iedereen weer volop genieten van dit oer-Hollands stukje Leiderdorp.

Deel dit nieuwsbericht