Concept Nota Parkeren – Parkeervisie te bekijken

Van 9 maart tot en met 20 april 2022 kunt u de concept Nota Parkeren – Parkeervisie bekijken en erop reageren.

De parkeervisie is het eerste deel van nieuw parkeerbeleid. De visie beschrijft hoe de gemeente bestaande en toekomstige parkeerproblemen aanpakt. Het gaat om parkeren van (vracht)auto’s en fietsen. Na vaststelling van de parkeervisie maken we deel twee en deel drie van de Nota Parkeren. In deel twee komen de concrete maatregelen te staan. Het derde deel van de parkeernota gaat over parkeernormen, onder andere bij nieuwbouw. Lees de samenvatting van de parkeervisie.

Bekijken

Het document is hier te bekijken. U kunt het ook lezen bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1. Dat kan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Reageren

In de periode van 9 maart tot en met 20 april 2022 kunt u uw mening geven over de concept Nota Parkeren - parkeervisie. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@leiderdorp.nl. U kunt ook een brief sturen naar het college van B&W Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Vermeld in uw mail of brief ‘Reactie concept Nota Parkeren’.

Vervolg

Na 20 april bekijken wij alle reacties. Ze kunnen leiden tot aanpassingen van de parkeervisie. We beschrijven dat in een nota van beantwoording. We maken daarna het document af. Samen met de nota van beantwoording stuurt het college de Nota Parkeren dan naar de gemeenteraad. De raad beslist over het nieuwe beleid. Uw reactie en de coalitieonderhandelingen kunnen nog tot aangepaste inzichten leiden.

Deel dit nieuwsbericht