Concept Ontwikkelkader Baanderij te bekijken

Van maandag 21 februari tot en met maandag 4 april 2022 kunt u het concept Ontwikkelkader Baanderij bekijken en erop reageren.

Inhoud
De gemeente wil bedrijventerrein de Baanderij veranderen in een gebied waar gewerkt én gewoond wordt. Het concept Ontwikkelkader Baanderij beschrijft hoe het gewenste netwerk van groen, water en wegen er in de toekomst uitziet. Ook staan in het document de voorwaarden waaraan plannen in het gebied moeten voldoen. Het ontwikkelkader is een uitwerking van de Gebiedsvisie Baanderij uit 2020. Daarin heeft de gemeenteraad zijn wensen voor de toekomst van de Baanderij beschreven.

Bekijken
Het document is hier te bekijken. U kunt het document ook lezen bij de receptie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1. Dat kan op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, op woensdag van 8.30 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Reageren
In de periode van 21 februari tot en met 4 april 2022 kunt u uw mening geven over het concept Ontwikkelkader Baanderij. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@leiderdorp.nl . U kunt ook een brief sturen naar College van B&W Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Vermeld in uw mail of brief 'Reactie concept Ontwikkelkader Baanderij'.

Vervolg
Na 4 april bekijken wij alle reacties. Ze kunnen aanleiding zijn het ontwikkelkader aan te passen. We beschrijven dat in een Nota van beantwoording. We maken daarna het ontwikkelkader af. Samen met de Nota van beantwoording sturen we het document ter besluitvorming naar de gemeenteraad.

Kijk op www.leiderdorp.nl/gebiedsvisie-baanderij voor meer informatie over de toekomst van de Baanderij.

Deel dit nieuwsbericht