Crisisnoodopvang in Power City Church verlengd tot 1 juli 2023

Op maandag 9 januari 2023 heeft de gemeenteraad besloten de crisisnoodopvang te verlengen tot 1 juli 2023. Dit betekent dat de asielzoekers tot die datum in de Power City Church blijven. De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft de gemeente om deze verlenging gevraagd.

De gemeente heeft om een aantal reden besloten de crisisnoodopvang te verlengen. Eén van de redenen is het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers in Nederland. Door te kiezen voor verlenging draagt Leiderdorp een steentje bij aan de opvangcrisis in het land. Daarnaast is de Power City Church al ingericht en functioneert als crisisnoodopvanglocatie goed. Ook is de locatie langer beschikbaar. Tot slot loopt de crisisnoodopvang goed en worden de afspraken en huisregels goed nageleefd. Voor de verlenging gelden dezelfde afspraken en huisregels. Zo beperkt de gemeente eventuele overlast voor de omgeving zo veel mogelijk.

Op www.leiderdorp.nl/crisisnoodopvang vindt u meer informatie over de crisisnoodopvang en de verlenging. Ook vindt u daar iedere maand een update over de crisisnoodopvang.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan belt u de veiligheidsregio: 06 25 45 66 87, of de gemeente: 071 54 58 500. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@leiderdorp.nl.

Deel dit nieuwsbericht