Denk mee over ondergrondse warmteleiding

Wilt u meedenken over de ontwikkeling en aanleg van WarmtelinQ+? Vul dan de enquête in op www.warmtelinq.nl. Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Dit kan tot uiterlijk 11 april.

Wat is WarmtelinQ+?
Dit is een ondergrondse hoofdtransportleiding voor heet water. Hiermee zijn woningen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. De warmte is afkomstig van bedrijven in de Rotterdamse haven. De leiding loopt van de Rotterdamse haven via Vlaardingen naar Den Haag. De aanleg van dit deel start naar verwachting in 2022. Onderzoek vindt plaats of de leiding naar Leiden is te verlengen.

Onderzoek warmteleiding Rijswijk-Leiden
De leiding gaat door het grondgebied van verschillende gemeenten. Het heeft invloed op de samenleving en omgeving. Gasunie en provincie Zuid-Holland willen iedereen vroeg betrekken. Na de enquête vinden verschillende gesprekken plaats. U kunt in de enquête aangeven of u verder wilt praten.

De vragenlijst liever op papier invullen?
Bel dan onderzoeksbureau Citisens. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur. Dit kan op het gratis nummer 0800-7575755 .

Deel dit nieuwsbericht