Drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in Leiderdorp

De gedecoreerden van Leiderdorp

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 26 april ontvingen drie Leiderdorpers een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Laila Driessen. Zij hebben zich ‘op bijzondere of uitzonderlijke wijze verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse samenleving’.

De volgende mensen werden in de raadzaal van het gemeentehuis in het zonnetje gezet.

De heer Snatersen (3 oktober 1948) doet al sinds jaar en dag vrijwilligerswerk op veel verschillende fronten. Bij de Congregatie van de H. Catharina van Siena Zusters Dominicanessen van Voorschoten is hij al sinds 1995 een actieve vrijwilliger. Als vrijwilliger bij het Leiderdorps Museum is hij onder meer actief als gastheer, stuurt hij de andere vrijwilligers aan, maakt hij lessen voor basisschoolleerlingen en assisteert hij bij opgravingen. Bij het Historisch Genootschap Koudekerk is de heer Snatersen lid van de Tentoonstelling commissie. Daarnaast is hij bestuurlijk actief bij zowel stichting Yamaru Nederland als bij Stichting Buurtactief. De heer Snatersen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Hielkema (25 maart 1949), als journalist 41 jaar lang werkzaam geweest voor dagblad Trouw, is sinds jaar en dag actief binnen Leiderdorp en ver daarbuiten. Al 35 jaar verzorgt hij voor deze krant belangeloos de - inmiddels landelijk bekende - citatenprijsvraag. Ook heeft de heer Hielkema organisatorisch en publicitair meegewerkt aan diverse korenfestivals en bracht hij jarenlang het clubblad uit van Vocaal Ensemble Pur Sang. Daarnaast is hij binnen de Protestante Gemeente in Leiderdorp bestuurlijk en pastoraal actief. Naast medeauteur van de uitgave ‘400 jaar Dorpskerk’, heeft hij ook diverse publicaties op zijn naam staan, waaronder wandelboeken en schreef hij de tekst bij een fotoboek over het Nederlandse platteland. De heer Hielkema is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer De Wolf (20 januari 1970) werd benoemd tot Ridder met zwaarden in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze onderscheiding omdat hij de afgelopen 20 jaar een bijzondere bijdrage leverde aan onze maatschappij. Als eigenaar van SMC Rijnland (met daarbij de SMC Rijnland Academy) heeft hij vele patiënten geholpen. Daarnaast heeft hij zich op vrijwillige basis als fysiotherapeut en (medisch) begeleider ingezet bij de Leidse sportverenigingen UVS, Njord en Roomburg, bij Schaatsploeg Team TNT Express en de Haagse Politie Sportvereniging (HPSV) afdeling wandelen. Als reserveofficier bij het Koninklijke Marine-Korps Mariniers levert de heer De Wolf een belangrijke bijdrage aan de vrede en veiligheid binnen en buiten onze landsgrenzen. Deze verbintenis is vrijwillig doch in zijn geval allerminst vrijblijvend. Dit jaar is hij vijftien jaar militair in trouwe dienst.

Deel dit nieuwsbericht