Een veilig Leiderdorp

Ondermijning, zorg en veiligheid, en gedigitaliseerde criminaliteit krijgen de komende jaren extra aandacht. Dat staat in het beleidsplan Integrale Veiligheid 2024-2028. Maandag 8 juli 2024 stemde de gemeenteraad in met het beleidsplan, dat de titel Veilig Leiderdorp meekreeg. Het beschrijft de thema’s waaraan de gemeente en haar samenwerkingspartners zoals de politie prioriteit geven. Dit gebeurt naast hun wettelijke en dagelijkse veiligheidstaken.

Burgemeester Tjarda Struik: “Je veilig voelen is de basis voor een gezonde en prettige leefomgeving. De gemeente heeft een belangrijke rol op het gebied van openbare orde en veiligheid. Met dit plan laten we zien dat we keuzes maken en optreden tegen criminaliteit en overlast.”

Ondermijning

Ondermijning is vorm van criminaliteit waarbij criminelen voor illegale activiteiten gebruik maken van legale bedrijven en diensten. Zo raken onder- en bovenwereld met elkaar vermengd. Dat ontwricht onze samenleving en schaadt het onderlinge vertrouwen. De gemeente treedt op tegen ondermijning door bewustwording en weerbaarheid te vergroten, samen te werken met de partners en informatie te delen. Zo kan worden voorkomen dat criminele organisaties de kans krijgen hun activiteiten uit te voeren. 

Zorg en veiligheid

Extra aandacht is er ook voor kwetsbare personen die meer dan één probleem hebben. Belangrijk is dat de juiste zorg aan deze inwoners bijdraagt aan de veiligheid. Meestal kunnen vroegtijdige signalering en een uitgestoken hand niet alleen de persoon zelf helpen, maar ook overlast helpen voorkomen.

Gedigitaliseerde criminaliteit

We zijn de afgelopen jaren steeds afhankelijker geworden van digitale technologie. Die biedt veel mogelijkheden, maar brengt ook risico's met zich mee. Het aantal meldingen en aangiftes van gedigitaliseerde criminaliteit stijgt. Ook komen er steeds nieuwe vormen van gedigitaliseerde criminaliteit bij. De gemeente richt zich op bewustwording en op vergroting van kennis en omgang met digitale technologie. Het is ook van groot belang dat slachtoffers incidenten melden bij de politie. De gemeente krijgt daardoor beter zicht op vorm en omvang van deze criminaliteit.

Lees het beleidsplan Integrale Veiligheid 2024-2028.

Bezoek ook onze pagina Veiligheid.

Deel dit nieuwsbericht