Eerste aanvullende verkeersmaatregelen Rietschans: veilige oversteek voor leerlingen Leo Kanner P.C. Hooftcollege

Schets oversteekplaats Rietschans

Vanaf deze week wordt gewerkt aan een veilige oversteek op de Rietschans voor fietsers en voetgangers, ter hoogte van de bushalte bij het Leo Kanner P.C. Hooftcollege. Deze tijdelijke maatregel, die in samenwerking met de school tot stand is gekomen, wordt ondersteund door oversteekbegeleiders die tijdens begin- en eindtijden van de school kinderen helpen om de Rietschans veilig over te steken. De oversteekbegeleiders zijn er in ieder geval tot aan de zomervakantie. Tijdens de ingelaste raadsvergadering op 5 juni neemt de gemeenteraad  een besluit over mogelijkheden voor andere maatregelen op de middellange termijn.

De oversteekplaats komt in het verlengde van de toegang tot het schoolplein. Daarbij wordt de schoollocatie beter herkenbaar gemaakt door schoolzone-markeringen. (Zie tekening.)

Verheldering voorrangssituatie

Aan de overkant van de school wordt aan de Rietschans een stoep aangelegd, die als uitrit wordt gemaakt. Dit verheldert de voorrangssituatie op de Rietschans.

Markeringen

Op de oversteekplaats krijgt het wegdek een gele kleur. Op de rijbaan komen verschillende markeringen die automobilisten moeten wijzen op de oversteekplaats. Ook  komen er verkeersborden met de aanduiding ‘pas op overstekende voetgangers’ en ‘verkeersbrigadiers’.

Gemeenteraad buigt zich over meer maatregelen

Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel met meer verbeterende maatregelen voor  dit gebied. Dit voorstel wordt op 5 juni tijdens een ingelaste raadsvergadering behandeld.

Planning en prioritering

De werkzaamheden voor de oversteekplaats worden uitgevoerd op 9 tot en met 12 mei. De oversteekbegeleiders zijn inmiddels actief om de kinderen ook tijdens de werkzaamheden te begeleiden en zullen in ieder geval tot de zomervakantie aanwezig zijn op de nieuwe oversteekplaats.

De prioritering voor deze werkzaamheden en de aanvullende werkzaamheden die voortvloeien uit het besluit van de gemeenteraad hebben gevolgen voor de planning van andere gemeentelijke projecten. Wanneer er projecten zijn die hierdoor in de uitvoering vertraging oplopen, informeren wij omwonenden hierover tijdig.

Deel dit nieuwsbericht