Extra raadsvergadering over gebruik Power City Church als crisisnoodopvang

Op 26 september om 20.00 uur is er een extra raadsvergadering. Deze raadsvergadering is ingelast omdat de gemeenteraad dan een beslissing neemt of de Power City Church (voormalige Levensstroomkerk) wordt gebruikt als Crisis Nood Opvang (CNO). Het college van burgemeester en wethouders beslist hierover op woensdagavond 21 september. Als het college, de gemeenteraad en het Regionaal Beleids Team (RBT) instemmen, gaat de CNO door. U kunt als inwoner inspreken tijdens de raadsvergadering. U stuurt daarvoor een e-mail naar griffie@leiderdorp.nl. Ook kunt u als toehoorder aanwezig zijn. In verband met de beperkte ruimte in de raadszaal verzoeken wij u om u daarvoor aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar griffie@leiderdorp.nl. Dat kan maandag tot uiterlijk 12.00 uur.  

Wat betekent dat?

Dat betekent dat er van oktober 2022 tot en met 1 februari 2023 mogelijk ongeveer 100 asielzoekers komen te verblijven in de Power City Church. Het gaat om alleenreizende mannen, die ouder zijn dan 18 jaar en staan geregistreerd als asielzoeker. Dit betekent dat zij zich bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben gemeld. De asielzoekers zijn geen zogenaamde ‘veiligelanders’. Zij komen dus uit een land dat niet veilig is. Naast deze opvang zal in oktober ook de tijdelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Statenhof openen. De keuze voor Power City Church en de Statenhof zorgt ervoor dat er zo veel mogelijk woningruimte voor Leiderdorpers overblijft.

Hoe ziet de CNO eruit?

Wij zetten in op respectvolle en menswaardige opvang. Als de CNO doorgaat, creëert de veiligheidsregio op de begane grond in de grote zaal van het gebouw aparte ruimtes met daarin een bed. De asielzoekers kunnen gebruik maken van de toiletten die in het gebouw aanwezig zijn. Buiten de locatie op het parkeerterrein komen douches.

Veiligheid

De gemeente probeert eventuele overlast tot een minimum te beperken. Om de veiligheid extra te waarborgen, stelt het college van burgemeester en wethouders een aantal voorwaarden aan de opvang, bijvoorbeeld:

  • Er zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week 2 beveiligers aanwezig.

  • Er is van 7.00 tot 22.00 uur een locatiebeheerder aanwezig.

  • Voor de asielzoekers wordt dagbesteding geregeld, zodat zij zich niet vervelen.

  • Als een asielzoeker zich niet aan de gedragsregels houdt of een incident veroorzaakt, wordt hij direct teruggestuurd naar Ter Apel.

Ervaart u toch overlast? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen naar de politie. Of u kunt een melding doen via het contactformulier op de website van de gemeente.

Meer informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van dit bericht vragen heeft. Daarom organiseren we, als de gemeenteraad instemt, een informatiebijeenkomst. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt direct na de raadsvergadering. U kunt uw vragen ook stellen door een e-mail te sturen naar info@leiderdorp.nl.

Deel dit nieuwsbericht