Gemeenteraad

Op maandag 30 januari 2023 vindt de raadsvergadering plaats om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadszaal. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is ook live te volgen op https://leiderdorp.parlaeus.nl/.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Inspreekrecht
 5. Vragenronde
 6. Geheimhouding / bekrachtiging / opheffing
 7. Bestemmingsplan Pinksterbloem
 8. Rekenkamerrapport beleid en beheer van de riolering
 9. Uitwerking aanbevelingen Rekenkamerbrief ‘Inzicht in de jeugdzorg?’
 10. Handhaving visie op herplant
 11. Noodfonds energiekosten
 12. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
 13. Lijst ingekomen stukken
 14. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
 15. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.leiderdorp.parlaeus.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie: mail naar griffie@leiderdorp.nl of bel naar (071) 54 58 500.

Deel dit nieuwsbericht