Gemeenteraad

Foto van de raadszaal

Op maandag 22 mei vindt de raadsvergadering plaats om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadszaal. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is ook live te volgen op leiderdorp.parlaeus.nl. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Inspreekrecht
 5. Vragenronde
 6. Geheimhouding / bekrachtiging / opheffing
 7. Indexering afkoopregeling sociale woningbouw
 8. Bestemmingsplan Hoofdstraat 205 Leiderdorp
 9. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2020
 10. Verordening Verrekening bestuurlijke boete Wet inburgering gemeente Leiderdorp 2023
 11. Holland Rijnland zienswijze Begroting 2024
 12. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) zienswijze Begroting 2024
 13. Hecht Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Hecht
 14. Hecht (RDOG Hollands Midden) zienswijze Programmabegroting 2024
 15. Benoeming accountant
 16. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
 17. Lijst ingekomen stukken
 18. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
 19. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op leiderdorp.parlaeus.nl Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie: mail naar griffie@leiderdorp.nl.

Deel dit nieuwsbericht