Gemeenteraad

Op maandag 29 januari vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadszaal in het gemeentehuis. U bent van harte welkom. De vergadering is ook live te volgen op https://leiderdorp.parlaeus.nl/.

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Inspreekrecht
5. Vragenronde
6. Geheimhouding / bekrachtiging / opheffing
7. Be√ędiging leden en voorzitter van de Rekenkamer Leiden & Leiderdorp
8. Beleidsplan schuldhulpverlening verkorten aflosperiode van minnelijke schuldregelingen
9. Nota Grondbeleid 2024-2027, Grondprijzenbrief 2024 en Nota Kostenverhaal 2024
10. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
11. Lijst ingekomen stukken
12. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
13. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u in het raadsinformatiesysteem.
Heeft u vragen? Mail dan naar de griffie: griffie@leiderdorp.nl

Deel dit nieuwsbericht