Gemeenteraad

Foto van de raadszaal

Op maandag 11 september vindt de raadsvergadering plaats om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadszaal. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is ook live te volgen op de website van de gemeenteraad.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Benoeming en be√ędiging wethouder Van Gaal
 4. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Van Gaal
 5. Mededelingen
 6. Inspreekrecht
 7. Vragenronde
 8. Geheimhouding / bekrachtiging / opheffing
 9. Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
 10. Aanwijzing en be√ędiging raadsadviseur / plaatsvervangend griffier
 11. Benoeming burgerraadsleden VVD en LPL
 12. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
 13. Lijst ingekomen stukken
 14. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
 15. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op de website van de raad. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffi e: mail naar griffie@leiderdorp.nl

Deel dit nieuwsbericht