Gemeenteraad unaniem over verkeersmaatregelen Rietschans/Touwbaan

Foto raadszaal

Op 5 juni vergaderde de gemeenteraad over de verbetering van de fietsveiligheid op de Rietschans en Touwbaan. De gemeenteraad heeft unaniem besloten om de volgende maatregelen te nemen:

Korte termijn

  • Het plaatsen of verwijderen van verkeersborden.
  • Het duidelijker zichtbaar maken van belijning.

Verder onderzoek

Ook op korte termijn worden aanvullende maatregelen onderzocht. Het resultaat hiervan zal in september met de raad worden gedeeld. Het onderzoek zal onder meer de volgende maatregelen bevatten:

  • Het instellen van een 30-kilometerzone bij de Touwbaan en de Rietschans. 
  • Het aanleggen van een zebrapad ter hoogte van de school.
  • Het aanleggen van een fietspad in de bocht van de Touwbaan naar de Rietschans.
  • Het instellen van een parkeerverbod op de Rietschans en Touwbaan.
  • Het uitvoeren van de maatregelen en aanbevelingen zoals opgenomen in het verkeersrapport.

Motie

Verder wil de gemeenteraad dat het college op korte termijn aan de Rekenkamer vraagt of zij het volgende wil toetsen: Worden de meldingen, die binnenkomen over de verkeersveiligheid, op de juiste manier en binnen een redelijke termijn afgehandeld door de gemeente?

Deel dit nieuwsbericht