Groot onderhoud aan oeverbescherming

foto van werk aan overbescherming

We zijn begonnen met het vervangen van oeverbescherming op diverse plekken in Leiderdorp. De werkzaamheden duren naar verwachting tot half maart 2024. Aannemer Dijkshoorn infra b.v. voert dit werk voor ons uit. Tijdens de werkzaamheden kan enige verkeershinder ontstaan. De aannemer probeert dit zo veel mogelijk te beperken.

Vervanging

De meeste oeverbescherming is van hout. Uit onlangs gehouden inspecties is gebleken dat de bescherming (deels) moet worden vervangen, bijvoorbeeld door houtrot of scheefstand. De beschoeiing is deel van het water en bermprofiel. Het is belangrijk dat ze heel en veilig blijft.

Locaties

Er wordt de komende maanden op de volgende plekken gewerkt:

  • Zijlstroom 81 – 135
  • Kruising Buitenhoflaan en Engelendaal
  • Lentekade
  • Grotiuslaan
  • Van der Marckstraat
  • Heinsiuslaan
  • Laan van Berendrecht, bij de bibliotheek
  • Dotterbloemkreek
  • Persant Snoepweg

Duur

De werkzaamheden duren per locatie één tot meerdere weken. Bewoners van aangrenzende woningen krijgen een brief van de aannemer met aanvullende informatie.

Eendentrap

Voor eenden en andere watervogels plaatsen we bij de hogere oeverbescherming ook houten trappen. Zo komen de watervogels gemakkelijker het water uit.

foto van een eendentrap

Deel dit nieuwsbericht