Iedereen op de hoogte bij een NL-Alert

Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert u bij acute noodsituaties. Het is vanzelfsprekend dat u doet wat er staat als u een NL-Alert ontvangt. En dat u anderen informeert na het ontvangen van een NL-Alert. Want het kan zijn dat iemand het NL-Alert nog niet heeft gezien. En kent u mensen waarvan u weet dat zij geen mobiel hebben of dat hun telefoon niet altijd aanstaat? Bespreek dan hoe zij geïnformeerd willen worden bij een noodsituatie. Misschien kunt u afspreken dat u hen informeert. Zo heeft iedereen direct informatie bij een noodsituatie. Dat is wel zo veilig.

Zo ontvangt u een NL-Alert
NL-Alerts ontvangt u op uw mobiele telefoon. Als u een NL-Alert binnenkrijgt, hoort u een hard en doordringend alarmgeluid. Dit klinkt anders dan een normaal berichtje. U ziet het NL-Alert gelijk op het beginscherm van uw mobiele telefoon. Om NL-Alerts te ontvangen, moet uw mobiel aanstaan. Verder hoeft u niets te doen. NL-Alert is gratis en anoniem, uw telefoonnummer blijft onbekend. U ontvangt NL-Alerts ook als het mobiele netwerk overbelast is. Naast NL-Alert op uw mobiel, zijn NL-Alerts ook te zien op steeds meer digitale reclameschermen en reisinformatieschermen in het openbaar vervoer.

Hoe zendt de overheid NL-Alerts uit?
De overheid kan NL-Alerts uitzenden via alle zendmasten van Nederlandse telecomproviders. Tijdens een noodsituatie bepaalt de lokale veiligheidsregio in welk gebied het NL-Alert uitgezonden moet worden. Dit is afhankelijk van de plek van het incident, en bijvoorbeeld van hoe de wind staat. Zelfs als u kilometers verderop woont, kan een gevaarlijke rookwolk met giftige stoffen zo uw woonplaats bereiken. Bent u verbonden met een zendmast die bereik heeft in het betreffende gebied? Dan ontvangt u het NL-Alert.

Deel dit nieuwsbericht