Informatieavond over polders, het water, weidevogels en biodiversiteit

Foto van de Boterhuispolder

Wie kent ze niet; de polders van de Leidse regio. Veel grasland, soms met grazende koeien, aardig wat ganzen en de boerderijen, die ons van melk, kaas en vlees voorzien. In het voorjaar kunnen we er grutto’s, kieviten en andere broedende vogels horen en zien; helaas loopt hun aantal drastisch terug. Er bestaan zorgen over het veenweidegebied, maar gelukkig zijn er ook ideeën en plannen om het veen, de ruimte voor de weidevogels en de kwaliteit van de biodiversiteit te verbeteren.

Informatieavond met gastspreker

Heeft u altijd meer over deze onderwerpen willen weten? Op dinsdagavond 24 januari heeft IVN Leidse regio een deskundige gastspreker uitgenodigd. Luuk Oevermans, veenweidenatuurbeheerder van Staatsbosbeheer, wil met plezier zijn kennis en ervaring met dit soort gebieden met ons delen. Maar we beginnen de avond met de vertoning van een korte film over het ontstaan van de Merenwijk, waarbij natuurlijk ook aandacht is voor ons eeuwig kat- en muisspel met het water. Deze film is gemaakt door Joost Mosterd, voormalig inwoner van de Merenwijk.

U bent van harte welkom op dinsdagavond 24 januari in Yuverta (voorheen Wellantcollege), Lange Voort 70, Oegstgeest. De zaal gaat open om 19.45 uur en de lezing begint om 20.00 uur. De entree, koffie en thee zijn gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via werkgroepklimaat.ivnleidseregio@gmail.com. Let op vol =vol.

Foto: Ada van der Aar, plaats Boterhuispolder

Deel dit nieuwsbericht