Ingelaste raadsvergadering over aanvullende verkeersmaatregelen Rietschans/Touwbaan

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft voor 5 juni a.s. een extra vergadering ingelast, om samen te bepalen welke aanvullende verkeersmaatregelen er genomen kunnen worden op de Rietschans/Touwbaan. Na het ongeluk op 10 maart jl, waarbij de 12-jarige Nino uit Leiderdorp om het leven kwam, werd een petitie gestart waarin de gemeente wordt aangespoord om iets aan de verkeersveiligheid in dit gebied te doen. Op vrijdagavond 21 april werd deze petitie overhandigd aan Hugo Langenberg, nestor van de gemeenteraad en fractievoorzitter van de lokale (coalitie)partij LPL.

Op dit moment wordt door de gemeente gewerkt aan een voorstel om tijdens de ingelaste raadsvergadering op 5 juni maatregelen voor de middellange termijn aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen. Wethouder Bob Vastenhoud: “Wat er op 10 maart is gebeurd, heeft op een vreselijke manier duidelijk gemaakt dat we hier echt naar moeten kijken en dat we daarmee niet kunnen wachten op de herinrichting van de Baanderij, die voor de langere termijn gepland staat. Het college is echter wel van mening dat dit zorgvuldig moet gebeuren. Wij willen geen maatregelen nemen die schijnveiligheid bieden of onbedoelde neveneffecten meebrengen die de situatie op andere punten weer onveiliger maken. Daarom is het goed om de uitgewerkte resultaten van de deskundigen af te wachten, zodat er straks een goed onderbouwd voorstel ligt”.

Daarnaast is de gemeente ook met de directie van het Leo Kanner P.C. Hooftcollege in gesprek. Hierbij wordt gekeken naar korte termijnoplossingen, om de veiligheid van de leerlingen die naar en van school gaan te vergroten.

Hugo Langenberg sprak tijdens de overhandiging de aanbieders van de petitie toe: “Iedereen met een hart is keihard geraakt door dit verschrikkelijke ongeluk. We vinden het vreselijk wat er is gebeurd. U geeft met het indienen van deze petitie een duidelijk signaal: het moet daar anders; het moet daar beter. Ik weet dat het college op dit moment laat onderzoeken hóe het beter kan. Ik zal uw noodkreet overbrengen en als raad kijken wij mee naar de keuzes voor de aanpassingen ter plaatse en zien toe op de voortgang in dit proces.”

Deel dit nieuwsbericht