Kappen en vergunningsaanvraag afgekeurde bomen

De afgelopen periode heeft de gemeente Leiderdorp een boomveiligheidscontrole (BVC) laten uitvoeren door Bomenwacht Nederland.

Vergunningen

Uit deze controle zijn 34 bomen naar voren gekomen die binnen één maand gekapt moesten worden. Alleen voor de bomen met een diameter van meer dan 15 centimeter is een noodvergunning aangevraagd. Voor 197 bomen geldt dat zij binnen 6 maanden gekapt moeten zijn. Voor de bomen met een diameter van 15 cm vragen wij een kapvergunning aan. De bedoeling is dat wij deze kapwerkzaamheden voor 15 maart 2023 afronden.

Veiligheid

Voor de kap van deze bomen zijn verschillende redenen:

  • een aantal bomen is (grotendeels) afgestorven;
  • een aantal bomen is aangetast door zwammen (tonderzwam, zwavelzwam etc.);
  • voor een groot gedeelte gaat het om essenbomen die zwaar zijn aangetast door essentaksterfte.

Deze bomen herstellen niet en kunnen een gevaar opleveren voor de directe omgeving.

Herplant

Voor alle bomen die zijn of worden gekapt geldt een herplantplicht. Het terug planten van bomen vindt meestal plaats op dezelfde plek; als dit door bijvoorbeeld ruimtegebrek niet kan, dan wordt een andere geschikte plek gezocht (als dat kan in de directe omgeving). De herplant van de bomen vindt plaats in de periode van november 2023 tot maart 2024.

Deel dit nieuwsbericht