Doe mee aan enquête geluidhinder

Gemeente Leiderdorp stelt dit voorjaar een Actieplan Geluid op. Dit plan beschrijft aan welk geluid van auto’s, treinen, industrie en vliegtuigen de inwoners worden blootgesteld. Ook staat in het plan wat het gemeentebestuur doet om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken.
U kunt ons helpen door een vragenlijst in te vullen. We willen weten of en waar inwoners hinder of overlast ervaren en waardoor dit veroorzaakt wordt. Ook horen we graag of inwoners ideeën hebben om geluidsoverlast te verminderen.

Enquête

U kunt de enquête invullen van 12 februari tot 1 maart 2024. De gegevens worden anoniem verwerkt. 
Ga naar de vragenlijst.
Of scan de QR-code.

QR code

Meer informatie

Het Actieplan Geluid van de gemeente Leiderdorp wordt gemaakt door de Omgevingsdienst West-Holland. Kijk voor meer informatie op https://www.odwh.nl/themas/geluid/geluidkaarten/

Let op: de vragenlijst gaat alleen over geluid van autoverkeer, treinen, industrie en vliegverkeer. Heeft u vragen over andere vormen van geluidshinder? Neem dan contact op met de gemeente of de Omgevingsdienst West-Holland via info@odwh.nl.

 

Deel dit nieuwsbericht