Leiderdorp stopt met pilot Mosquito’s tegen overlast

De gemeente Leiderdorp heeft besloten om de pilot met de inzet van Mosquito’s tegen (jeugd)overlast stop te zetten rondom het Winkelhof gebied. Mosquito’s zijn geluidskastjes die hoge tonen produceren die alleen te horen zouden zijn voor mensen van 25 jaar of jonger. De Mosquito’s zijn opgehangen in het gebied rondom de Winkelhof met het doel om de overlast daar terug te dringen. Uit evaluatie is gebleken dat de geluidskastjes onvoldoende werken en hinder gaf voor bewoners. 

In het najaar van 2022 is de gemeente gestart met de pilot Slimme Mosquito’s. Aanleiding hiervoor was de groeiende overlast in het gebied rondom de Winkelhof. Bij de gemeente en politiekwamen ook overlastmeldingen hierover binnen. De gemeente is toen in gesprek gegaan met inwoners en winkeliers. Tijdens een gespreksavond over de overlast, is door een inwoner gevraagd of de gemeente geen Mosquito’s kon ophangen. Deze wens werd door andere inwoners gesteund. Tijdens de pilot hadden omwonenden zelf de mogelijkheid om de Mosquito’s te activeren.

De pilot heeft in totaal een jaar geduurd en is nu geëvalueerd.Bij de evaluatie is gebruik gemaakt van overlastmeldingen bij politie en handhaving, ervaringen van politie, jongerenwerk en omwonenden en van informatie uit de Mosquito’s zelf: onder andere het aantal keren dat ze werden ingeschakeld. Uit deze evaluatie blijkt dat de kastjes minder effectief waren dan verwacht. Ook kwam naar voren dat de Mosquito’s niet alleen repressief, maar ook preventief werden ingezet, wat niet de bedoeling was. Bovendien ervaarden meer omwonenden ongewenste negatieve effecten van de Mosquito’s dan van te voren verwacht. Zij gaven aan een vervelende piep te horen.Dit kan en mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Op grond hiervan is besloten om niet door te gaan met de inzet van Mosquito’s in het gebied rond de Winkelhof. 

Bredere aanpak

Voor de duur van de zomer is een samenscholingsverbod van kracht op het -bij het Winkelhof nabijgelegen- Staringpad. Van politie ontvangen wij signalen, dat de overlastmeldingen sinds de afkondiging hiervan sterk afgenomen zijn en dat de overlast zich niet lijkt te verplaatsen (geen waterbedeffect). Uiteraard blijft de gemeente dit navolgen en via de jongerencoaches met de jongeren en bewoners/winkeliers in gesprek.

Deel dit nieuwsbericht