Leiderdorpse minima krijgen hulp bij hun energierekening

De gasprijzen stijgen flink. Daardoor is bij veel mensen de energierekening een stuk hoger. Dit kan bij huishoudens met lagere inkomens tot problemen leiden. De gemeente Leiderdorp krijgt van de overheid geld om minimahuishoudens een energietoeslag te kunnen betalen. Het college van B&W stelde de regels hiervoor vast en besluit nu deze vast vooruit te betalen.    

Eenmalige vergoeding

Inwoners met een laag inkomen krijgen een eenmalige vergoeding van € 800 per huishouden. Inwoners krijgen deze als zij een inkomen hebben tot 120% van het sociaal minimum. Inwoners met een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, AIO,Bbz en/of collectieve aanvullende zorgverzekering ontvangen in april een brief over betaling van de energietoeslag. Zij hoeven zelf niets te doen. Het bedrag wordt automatisch overgemaakt op hun bankrekening. Wat gebeurt er als inwoners die recht hebben op de toeslag nog niet bekend zijn bij de gemeente? Zij kunnen vanaf 25 april 2022 deze aanvragen via de website van de gemeente Leiden.

Andere gevallen

Wat als inwoners geen recht hebben op de energietoeslag of de energietoeslag geen oplossing is? Zij kunnen bijzondere bijstand aanvragen.  Let wel op de voorwaarden hiervoor. Er wordt dan gekeken of er een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand mogelijk is. Het aanvragen hiervan kan ook via de website van de gemeente Leiden.

Deel dit nieuwsbericht