Maatregelen vanwege Leiden Marathon

Op zaterdag 14 en zondag 15 mei is de Leiden Marathon. Daarom zijn op zondag 15 mei een aantal straten in Leiderdorp dicht. Dit om de lopers veilig te laten lopen.  

Wat zijn de maatregelen?

Om 10.00 uur starten de lopers voor de hele marathon en om 11.00 uur de halve marathon in Leiden. Zij lopen via Zoeterwoude naar de Rijneke Boulevard waar zij de Oude Rijn oversteken via een ponton dat daar die ochtend wordt neergelegd. Doorgaand scheepvaart verkeer is hier dan niet meer mogelijk. Vanaf het ponton gaat de route voor de hele marathon rechtsaf via de Achthovenerweg richting Koudekerk en voor de halve marathon linksaf via de Achthovenerweg, Mauritssingel, Hoofdstraat, Tollenaersingel, Van Diepeningenlaan, Laan van Ouderzorg, Splinterlaan naar de Spanjaardsbrug. De genoemde wegen worden steeds ongeveer vijf minuten voor de passage van de eerste loper afgesloten en zo snel mogelijk na de laatste loper weer vrijgegeven.

Uitzondering hierop is de afsluiting van de Achthovenerweg. Het ponton ligt ongeveer halverwege deze route tussen Leiderdorp en Koudekerk. Voor de veiligheid van de lopers van de twee afstanden, wordt de weg eerder afgesloten dan dat de eerste lopers te zien zijn. De Achthovenerweg wordt om 10.15 ter hoogte van de Mauritssingel afgesloten en zal pas weer rond 13.00  uur open gesteld worden voor het verkeer.

De 10 kilometer start om 14.30 uur in Leiden en loopt in Leiderdorp via Loevestein, Ockenrode, Dijkgravenlaan en de Splinterlaan weer terug naar Leiden over de Spanjaardsbrug.

Vanaf 10.30 tot 11.45 uur
Achthovenerweg richting Koudekerk afgesloten ter hoogte van Bedrijvenweg

11.30 uur tot 13.45 uur
Hoofdstraat, Tollenaersingel,  Santhorst, Van Poelgeestlaan, Splinterlaan afgesloten voorverkeer

11.30 uur tot 13.30 uur
Hoofdstraat, Mauritssingel en Achthovenerweg afgesloten voor verkeer Wijk in en uit via Acacialaan en Achthovenerweg  (richting Acacialaan).

11.45 uur tot 15.30 uur
Verkeershinder op Zijldijk, op aanwijzingen van verkeersregelaars is vrijwel alles bereikbaar en oversteekbaar.

14.40 uur tot 15.45 uur
Verkeershinder op Loevestein, Ockenrode, Van de Valk Boumanweg, Dijkgravenlaan, Splinterlaan. Wijk uit via Engelendaal en Van der Valk Boumanweg.

De Nieuweweg is tussen 12.00 uur en 15.15 uur ook gesloten voor ontheffinghouders; alle gemotoriseerd verkeer moet gebruik maken van de route over de Zijldijk waar tijdelijk éénrichtingverkeer wordt ingesteld tussen de Nieuweweg en Rietschans. De rijrichting wordt bepaald door de aanwezige verkeersregelaars.

Deel dit nieuwsbericht