Nieuw zebrapad bij scholen Vronkenlaan

De gemeente gaat een nieuw zebrapad maken bij de Leeuwerikschool en Prins Willem-Alexanderlaanschool aan de Vronkenlaan. De voetgangersoversteekplaats komt bij het middeneiland ter hoogte van Vronkenlaan 3 en 5. Ze vervangt de zebra’s bij de Van der Marckstraat en Leeuwerikstraat; die worden weggehaald. Met het nieuwe zebrapad wordt de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger voor schoolgaande kinderen en andere voetgangers.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 11 juli kunnen omwonenden het ontwerp van de nieuwe situatie bekijken. Dan houden we tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst in het theater van Daltonschool de Leeuwerik aan de Vronkenlaan. Bewoners kunnen zelf bepalen hoe laat ze er precies zijn. Tijdens de inloop zijn medewerkers van de gemeente, de wethouder en de wijkagent aanwezig om het plan toe te lichten.

Deel dit nieuwsbericht