Nieuwe informatie over speelplaatsen

In Leiderdorp hebben we informele en informele speelplaatsen. Formele speelplaatsen zijn plaatsen waar speelobjecten en/of speeltoestellen staan.

Vernieuwen speelplaatsen
De gemeente gaat de formele speelplaatsen aan de Dwarstocht, Goudestein, de sportkooi en de speelplaats aan Jachtslotpad Splinterlaan, Bijdorp, Florijn en de sportkooi in de Leyhof in het verlengde van de Dijkwacht langs het fietsvoetgangerspad opnieuw inrichten. Dat gebeurt vanaf eind 2022.

De speelplaatsen aan de Middentocht, Johan Wagenaarstraat, Kloosterhof, de Hella Haassestraat, Bernard Zweerstraat, Sternstraat en Penning/Schelling worden informele speelplaatsen. Dat betekent dat er in de speelplaatsen geen speelobjecten/speeltoestellen (meer) worden teruggeplaatst. In het geval dat de speeltoestellen nog voldoen aan de eisen en veilig zijn, kunnen de toestellen in overleg blijven staan. Neem daarvoor contact op met info@leiderdorp.nl.

Praten over vernieuwen speelplaatsen
De speelplaatsen aan de Dwarstocht en het Jachtslotpad, de sportkooi aan het Jachtslotpad, Splinterlaan, Bijdorp, Florijn en de sportkooi in de Leyhof moeten ook worden opgeknapt/vernieuwd. Wilt u weten wat er met deze speelplaatsen gaat gebeuren. We gaan graag met u in gesprek.

Dat kan op woensdagmiddag 7 september, van 13.00 tot 15.30 uur. Dan zijn wij aanwezig op deze locaties:

Dwarstocht Buitenhof-Midden/West
Formeel
0 t/m 5 jaar
13:00 - 13:45 uur

Sportkooi Jachtslotpad Ouderzorg
Formeel
0 t/m 18 jaar
14:45 - 15:30 uur

Speelplaats Jachtslotpad Ouderzorg
Formeel
0 t/m 11 jaar
14:45- 15:30 uur

En op woensdagmiddag 14 september, van 13.00 tot 16.45 uur.  Dan zijn we aanwezig op
deze locaties:

Splinterlaan Zijlkwartier
Formeel 0 t/m 5 jaar
13.00 – 13.45 uur

Bijdorp Ouderzorg
Formeel 0 t/m 11 jaar
14.00 – 14.45 uur

Florijn Winkelhof
Formeel 0 t/m 5 jaar
15.00 – 15.45 uur

Sportkooi Leyhof 
Formeel 0 t/m 18 jaar
16.00 – 16.45 uur

Kunt u niet op deze momenten? Neem dan contact op met de wijkregisseur via info@leiderdorp.nl. Of kijk op www.leiderdorp.nl/inwoner/projecten/speelruimteplan.

Interesse in adoptie van een speelplaats?
Er zijn al speelplaatsen door bewoners in verschillende wijken geadopteerd. Heeft u en/of
medebewoners daar ook interesse in? Hiervoor kunt u ook contact opnemen met de wijkregisseur via info@leiderdorp.nl.

Deel dit nieuwsbericht