Nieuwjaarsspeech 7 januari 2023

Beste en Geliefde Leiderdorpers,

Welkom in het atrium van ons gemeentehuis. Fijn om u allen hier te zien en om elkaar een goede toekomst, goede gezondheid en voorspoed te wensen voor 2023. Graag wil ik allereerst de medewerkers van politie, brandweer, GHOR en gemeente, die ook deze Oud en Nieuwnacht, en de daaraan voorafgaande dagen, dag en nacht in touw zijn geweest, hartelijk bedanken voor hun inzet. Onze vrijwillige brandweer deed zijn laatste Oudejaarsdienst vanuit onze kazerne. Wat een geweldige inzet wederom. Terwijl ik meereed met de politie tijdens de jaarwisseling, kun je constateren dat het redelijk rustig is verlopen, maar toch met een verdubbeling van de incidenten t.o.v. vorig jaar. In de hele Eenheid Den Haag, waarvan wij een onderdeel zijn, - zijn er politiemensen en hulpverleners behoorlijk gewond geraakt. Dat is een groot schandaal. Feestvieren door het vernielen van andermans spullen, auto's - en zware mortiergranaten afsteken en naar de hulpverleners gooien etc. Vanaf deze plek wil ik deze mensen die terwijl de meeste Nederlanders gezellig thuis zaten graag een voorspoedig herstel toewensen.

Wat er enorm veel vuurwerk afgestoken, ook in steden waar het totaal verboden was. In Leiderdorp viel het me op dat klokkijken op 31 december nog steeds moeilijk is. Je mag pas siervuurwerk afsteken wanneer de grote wijzer op de 12 staat en de kleine wijzer op de 6. Dames en vooral Heren.

We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Dat is altijd een prettig gevoel. Het gevoel dat alles mogelijk is, en dat we wat we hebben beleefd achter ons kunnen laten. Want als we even achterom over onze schouders kijken, dan hebben we samen een op zijn zachtst gezegd roerig 2022 achter de kiezen. We begonnen aan de start van het tweede coronajaar inmiddels bijna te wennen aan alle dagelijkse beperkingen en nieuwe omgangsvormen waar het virus ons toe dwong. Voor zover je aan zoiets vreemds en onwerkelijks kunt wennen, natuurlijk. 

Het was toch af en toe alsof we met zijn allen in een science-fiction-film waren beland. Compleet met mensen in witte pakken… We hielden allemaal zo veel mogelijk afstand van elkaar, ook al was dat soms heel verdrietig /schrijnend. En we roeiden met de (online) riemen die we hadden. Als ik er iets positiefs over moet zeggen, is het dat we allemaal een stoomcursus Teams, Zoom en online bingo hebben moeten doorlopen. Ook dat is een stap in de evolutie die ze later in de geschiedenisboeken kunnen bijschrijven, denk ik.

We keken in ieder geval allemaal reikhalzend uit naar het moment dat het virus zijn greep op de maatschappij en onze levens wat zou loslaten. En langzaamaan konden we dit voorjaar allemaal weer een aantal dagen per week naar kantoor, en naar familie. Of gewoon weer eens op vakantie buiten Nederland. Je geniet altijd meer van de vrijheid die we hier in Nederland zo gewoon vinden, als je in het buitenland iets heel anders hebt ervaren.

Maar toen werd in de wereld op een andere manier die vrijheid bruut geschaad, met de inval van Poetin /Rusland in de Oekraïne. Een vreselijke situatie natuurlijk voor iedereen die daar direct bij betrokken is. We leven intens met iedereen mee en we doen wat we kunnen. Voor de Oekraïners in ons midden proberen we het dagelijks leven hier zo menswaardig mogelijk te maken.

Het is verdrietig en boosmakend te zien dat de effecten ook in Nederland en in ons eigen Leiderdorp doorwerken. We hebben het nog steeds erg goed in Nederland als je ons land vergelijkt met landen waar mensen het een stuk moeilijker hebben. Maar de gevolgen van deze wrede, mensenverslindende oorlog zijn ook hier voor iedereen voelbaar. De inflatie is daar. En zeker voor de inwoners die het al niet makkelijk hebben, is dat echt een puzzel. Als gemeente Leiderdorp proberen wij vooral oog voor hen te hebben. En voor de manieren waarop zij ondersteund kunnen worden. Want de basisbehoeften moeten voor iedereen bereikbaar blijven. Gezond eten, huisvesting, onderwijs, warmte… 

En er zijn dingen die daarnaast misschien minder belangrijk lijken, maar dat toch wel zijn. Als we iets hebben geleerd tijdens die vreselijke lockdowns, is dat bewegen en sociale contacten ook een levensbehoefte zijn. Sporten maakt je gezond en kan eraan bijdragen dat je minder snel ziek wordt. Samen bewegen in een team of groepje zorgt voor sociale contacten en geeft positieve energie, onze derde helft is daar een mooi voorbeeld van. Cultuur doet hetzelfde, dat is beweging voor je geest en voor je brein. En in een jaar waarin sport en cultuur weer mogen en alles eindelijk weer open is, worstelt juist deze sector nu om rond te komen. Ook voor onze ondernemers maken de enorme energierekeningen en personeelstekorten het niet makkelijk. Ook die zorgen staan ons als gemeente scherp op het netvlies.

Maar zoals in iedere crisis gebeurt, brengt het aan de andere kant ook een enorme verbinding tot stand. Zoals altijd ben ik dan ook trots op mijn gemeenteraad. En met veel waardering kijk ik naar al het werk dat onze ambtenaren ook dit jaar weer verzet hebben. Trots op mijn inwoners en ondernemers. En dan denk ik vooral aan de barmhartigheid waarmee de vluchtelingen uit de Oekraïne – en de asielzoekers in de Kerk in Crisis Noodopvang, die we dit jaar in ons dorp gehuisvest hebben – worden tegemoet getreden. We haalden een nationale krant ermee, wat meestal niet veel goeds voorspelt, maar ditmaal was het echt op een positieve manier! Wat mij vooral trof was de uitspraak van een van de geïnterviewden in ons dorp die de journalist gebruikte in zijn stuk: “…als we zo een steentje kunnen bijdragen, waarom niet?” Die uitspraak toont de ware aard van Leiderdorp, waarin we er voor elkaar zijn, naar elkaar omkijken en echt iets voor de medemens overhebben. 

En er waren ook echte hoogtepunten om te vieren afgelopen jaar

We hadden eindelijk weer een Doeshavenconcert. Het was een feestje om weer op en aan het water te kunnen genieten van muziek met elkaar en van, voor en door Leiderdorpers. En het weer werkte gelukkig fantastisch mee.

Het college van Burgemeester en Wethouders deden nog meer buiten. Paar voorbeelden. De buitenruimte van De Polder werd geopend in het voormalige A4 infocentrum in Bospoort. Een waar groen paradijsje. Moedig in deze tijd - van de ondernemers. En de helden van de buitendienst stonden natuurlijk bij nacht en ontij, bij weer en wind, bij verzengende hitte en bij gure kou altijd voor ons klaar.

En dat brengt mij bij andere helden. Want er is geen mooier voorbeeld van hoe gemeente en gemeenschap samenkomen, dan de vrijwillige brandweer. En die zullen we nu moeten gaan missen. Na 125 jaren sloot de kazerne in Leiderdorp door een hervorming en bezuiniging van de Veiligheidsregio. Dat was een verdrietig feit, dat helaas al was besloten voordat ik aantrad. Bij deze nogmaals hulde aan al de mannen en enkele vrouwen die al die jaren waardevolle tijd met hun gezin en geliefden inruilden om Leiderdorp dag en nacht, 24 uur, veilig en brandvrij te houden.

En u bracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart uw stem uit. Wel 11 duizend 656 keer. Uw stem zorgde voor een nieuwe gemeenteraad met wie we samen de blik op de toekomst richten en deze nieuwe gemeenteraad is zoals eerder gememoreerd hard aan het werk met vele plannen en graag bereid naar u te luisteren. 

Laten we ook vooruitblikken

Het verleden is immers geweest, maar de toekomst ligt nog voor ons. Wat kunnen we in Leiderdorp allemaal tegemoet zien dit jaar? De oude brandweerkazerne is natuurlijk dicht, maar de nieuwe kazerne in Leiden is inmiddels open. Met de meest moderne apparatuur, zodat niets ons zal ontbreken op het gebied van veiligheid. Immers een aantal van onze vrijwilligers is meegegaan naar de nieuwe kazerne. Een veilig gevoel.

We zijn ook bezig met de energietransitie. Want we kijken niet alleen vooruit naar de komende twaalf maanden, we zijn ook hard bezig met de lange termijn. Met een schone toekomst. Voor onszelf, maar misschien nog wel meer voor onze kinderen. Dat betekent dat we onze huizen en gebouwen op termijn bijvoorbeeld willen verwarmen met duurzame, hernieuwbare warmtebronnen. Het is, nu aardgas onverwachts snel duurder en onberekenbaar is geworden, meer dan ooit belangrijk dat we stappen gaan zetten. Laten we samen gaan - voor een toekomst bestendig slim Leiderdorp.

Kinderen en jeugd houden ons ook intensief bezig. In de covidperiode hebben jongeren het zwaar gehad. Maar er zijn ook jeugdigen die soms te veel ruimte in hebben genomen. Dat gedrag moet je in goede banen leiden, zodat deze jongeren kunnen opgroeien tot verantwoordelijke volwassenen. Samen met de ambtenaren, politie en een aantal instanties, heb ik daar een aanpak voor ontwikkeld. Deze wordt door de gemeente en onder anderen door Inclusio en door de jongerenwerkers toegepast. Het is belangrijk om de komende jaren deze aanpak te volgen. De jeugd heeft de toekomst, dat is waar, maar heeft ook duidelijke kaders nodig om prettig mee op te kunnen groeien. 

En ook ik geef het stokje door aan de jeugd

Want dit was tevens mijn laatste nieuwjaarsspeech. Op 7 november, mijn 70ste verjaardag, zal ik mijn functie neerleggen. Niet omdat ik dat wil, maar omdat dat zo is besloten in de wet. Door de koning dus door de kroon benoemde burgemeesters mogen niet ouder zijn dan 70 jaar. Op die 7e november ben ik met veel genoegen bijna 12 jaar lang burgemeester van deze fijne gemeente geweest. Het gaat me eerlijk gezegd wel aan het hart om Leiderdorp te verlaten. Want daarmee komt voor mij een einde aan een fantastische en waardevolle periode. Een periode waarin ik, samen met mijn gezin, mij verbonden voelde met alle inwoners, verenigingen, ondernemers en de gemeentelijke organisatie. Met veel enthousiasme heb ik me altijd ingezet voor Leiderdorp. De interactie tussen mij en de inwoners was hartverwarmend. Alle energie die ik aanwendde vertaalde zich in warmte en waardering terug!

En ik ben emotioneel als ik zeg dat er zoveel mooie momenten en waardevolle gesprekken zijn om op terug te kijken. Het is het mooiste ambt dat er is. En ik geef mijn opvolging, ik hoop dat ik me daarmee heel woke uitdruk, daarin graag die ruimte.

Tot die tijd zal ik zoals altijd een burgemeester door u, van u en voor u zijn. Mijn deur staat altijd open en ik kom graag naar u toe. Want een van de burgemeesterswijsheden die ik altijd toepas luidt; als je er niet tussen staat, zit je er al gauw naast. En dan zit je als burgemeester – of burgermoeder – niet op de juiste plek. Ik hoor u en ik zie u en ik sta naast u. En dat is voor inwoners soms belangrijker dan gelijk krijgen, heeft u mij verteld.

Dus laat van u horen, En laten we als gemeente samen – met u, met de ambtelijke organisatie, met het college, de raad en de gemeenten om ons heen, kijken naar wat ons verbindt. Samen sterk staan voor een warm, saamhorig en fijn Leiderdorp.

Dan wil ik straks graag het glas met u heffen op het nieuwe jaar. Waarin we hopelijk in goede gezondheid elkaar weer veel tegen gaan komen.

Deel dit nieuwsbericht