Oekraïense vluchtelingen gaan over een aantal weken naar de Statenhof

Op 1 september zouden er 36 woonunits in de Statenhof beschikbaar zijn om een zelfstandige woonplek te bieden aan 90 vluchtelingen uit Oekraïne. Deze datum van 1 september blijkt helaas niet haalbaar. Door een tekort aan personeel bij de aannemer van de netbeheerder zijn gas, water en elektriciteit nog niet aangesloten. Dit is een landelijk probleem. Daardoor zijn de woningen nog niet voldoende bewoonbaar. De verwachting is dat de woonunits over een aantal weken klaar zijn. Vanaf dat moment kunnen de vluchtelingen vanuit hun tijdelijke opvang bij gastgezinnen in Leiderdorp verhuizen naar zelfstandige woonruimte. Dit zorgt voor meer rust en stabiliteit in hun situatie. De gemeente Leiderdorp betreurt daarom het feit dat de datum is uitgesteld, maar doet er in overleg met CityStone, de eigenaar van Statenhof, alles aan om de woonunits zo snel mogelijk bewoonbaar te maken.

Informatieavond omwonenden

De gemeente kan zich voorstellen dat er onder inwoners van Leiderdorp vragen leven rondom de opvang en huisvesting van de Oekraïense vluchtelingen. Daarom organiseert de gemeente een informatieavond voorafgaand aan de verhuizing naar de Statenhof. Daar worden geïnteresseerden bijgepraat en kunnen vragen worden gesteld. Houd voor de datum van deze informatiebijeenkomst de website van de gemeente, de pagina Gemeente aan Huis in het Leiderdorps Weekblad en de social media-kanalen van de gemeente in de gaten.

Stand van zaken

Leiderdorp heeft vanuit het Rijk de taak gekregen om opvang te regelen voor ongeveer 100 vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment wonen er ongeveer 50 gevluchte Oekraïners in Leiderdorp. Nadat de Statenhof geopend is voor Oekraïense vluchtelingen, voldoen we ruim aan de taakstelling.

Oekraïners die bij Leiderdorpse gastgezinnen wonen hebben voorrang op een plek in de Statenhof. Daarna bieden wij de overige woonplekken aan de veiligheidsregio aan. Deze organisatie coördineert de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne die zich in de regio aanmelden voor opvang.

Deel dit nieuwsbericht