Politiek forum

Op maandag 23 januari 2023 vindt het politiek forum plaats om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadszaal. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is ook live te volgen op https://leiderdorp.parlaeus.nl/. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Inspreekrecht
 5. Bestemmingsplan Pinksterbloem
 6. Rekenkamerrapport beleid en beheer van de riolering
 7. Uitwerking aanbevelingen Rekenkamerbrief ‘Inzicht in de jeugdzorg?’
 8. Handhaving visie op herplant
 9. Noodfonds energiekosten
 10. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
 11. Rondvraag
 12. Vaststellen verslag Politiek Forum 12 december 2022
 13. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op https://leiderdorp.parlaeus.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie: mail naar griffie@leiderdorp.nl of bel naar (071) 54 58 500.

Deel dit nieuwsbericht