Politiek forum

Op maandag 20 februari 2023 vindt het politiek forum plaats om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadszaal. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is ook live te volgen op https://leiderdorp.parlaeus.nl/.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Inspreekrecht
 5. Zienswijze Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening Holland Rijnland
 6. Rekenkamerrapport Sturen en toezien op de kwaliteit van Participatie
 7. Zienswijze samenwerkingsovereenkomst maatschappelijke zorg Leidse regio
 8. Zienswijze samenwerkingsovereenkomst maatschappelijke zorg Holland Rijnland
 9. Bespreking toekomstbestendige onderwijshuisvesting
 10. Bespreking Cultuurcoach evaluatie
 11. Zienswijze Financiering Alliander door de Staat
 12. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
 13. Rondvraag
 14. Vaststellen verslag Politiek Forum 23 januari 2023
 15. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op leiderdorp.parlaeus.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie: mail naar griffie@leiderdorp.nl

Deel dit nieuwsbericht