Politiek forum

Op maandag 27 maart 2023 vindt het politiek forum plaats om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadszaal. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is ook live te volgen op https://leiderdorp.parlaeus.nl/.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Inspreekrecht
 5. Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Leiderdorp
 6. Normenkader 2022-2023
 7. Beheerplan kunstobjecten 2023-2032
 8. Duurzame huisvesting asielzoekers
 9. Instellen werkgroep communicatie en participatie
 10. Bespreking toekomstbestendige onderwijshuisvesting
 11. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
 12. Rondvraag
 13. Vaststellen verslag Politiek Forum 20 februari 2023
 14. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op leiderdorp.parlaeus.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie: mail naar griffie@leiderdorp.nl

Deel dit nieuwsbericht