Politiek forum

Foto van de raadszaal

Op maandag 15 mei 2023 vindt het politiek forum plaats om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadszaal. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is ook live te volgen op leiderdorp.parlaeus.nl/. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Inspreekrecht
 5. Indexering afkoopregeling sociale woningbouw
 6. Bestemmingsplan Hoofdstraat 205 Leiderdorp
 7. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2020
 8. Verordening Verrekening bestuurlijke boete Wet inburgering gemeente Leiderdorp 2023
 9. Holland Rijnland zienswijze Begroting 2024
 10. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) zienswijze Begroting 2024
 11. Hecht (RDOG Hollands Midden) zienswijze Programmabegroting 2024
 12. Bespreking Toezegging 2022-11-019 aanpak parkeerproblemen Zijlkwartier en hofje van Holtlant brief van het college
 13. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
 14. Rondvraag
 15. Vaststellen verslag Politiek Forum 27 maart 2023
 16. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op leiderdorp.parlaeus.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie: mail naar griffie@leiderdorp.nl.

Deel dit nieuwsbericht