Politiek forum

Foto van de raadszaal

Op maandag 4 september 2023 vindt het politiek forum plaats om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadszaal. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is ook live te volgen op het raadsinformatiesysteem. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Inspreekrecht
 5. Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
 6. Discussienotitie inhoudelijk debat Sociale Agenda Leiderdorp
 7. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
 8. Rondvraag
 9. Vaststellen verslag Politiek Forum 19 juni 2023
 10. Besluit om besloten te vergaderen
 11. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op het raadsinformatiesysteem. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie: mail naar griffie@leiderdorp.nl.

Deel dit nieuwsbericht