Politiek Forum

foto van raadszaal

Op maandag 22 januari 2024 vergadert het Politiek Forum vanaf 20.00 uur in de raadszaal in het gemeentehuis. U bent van harte welkom. De vergadering is ook live te volgen op https://leiderdorp.parlaeus.nl/

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Inspreekrecht
5. Be√ędiging burgerraadslid mevrouw M.M.H. Ringelberg (PvdA/GroenLinks)
6. Beleidsplan schuldhulpverlening verkorten aflosperiode van minnelijke schuldregelingen
7. Nota Grondbeleid 2024-2027, Grondprijzenbrief 2024 en Nota Kostenverhaal 2024
8. Bespreking Bouwstenennotitie Omgevingsvisie brief van het college 231214
9. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
10. Rondvraag
11. Vaststellen verslag Politiek Forum 11 december 2023
12. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op https://leiderdorp.parlaeus.nl/. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie door te mailen naar griffie@leiderdorp.nl

Deel dit nieuwsbericht