Politiek Forum

Foto van de raadszaal in het gemeentehuis

Op maandag 26 februari 2024 vergadert het Politiek Forum vanaf 20.00 uur in de raadszaal in het gemeentehuis. U bent van harte welkom. De vergadering is ook live te volgen op https://leiderdorp.parlaeus.nl/

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Inspreekrecht
5. Kaderbesluit Rietschans en Touwbaan
6. Nota van Uitgangspunten LOI-locatie Leidsedreef
7. Bestemmingsplan Ruigekade 2 Leiderdorp
8. Zienswijze Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland
9. Regionaal Beleidsplan 2024-2027
10. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
11. Rondvraag
12. Vaststellen verslag Politiek Forum 22 januari 2024
13. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op https://leiderdorp.parlaeus.nl/ Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie: griffie@leiderdorp.nl

 

Deel dit nieuwsbericht